Beleidsverklaring

 

Deltex is een toonaangevende producent en leverancier in Europa van bedtextiel & matrassen

aan:

  • institutionele afnemers, zoals zorginstellingen en de Nederlandse Krijgsmacht
  • projectmatige afnemers, zoals hotels, vakantieparken, wasserijen en linnenverhuurders
  • de detailhandel, direct en via inkoopcombinaties, postorderbedrijven en supermarkten

Deltex produceert dekbedden en hoofdkussens op locatie in Delden en werkt samen met betrouwbare partners op het gebied van matrassen en andere bedtextiel artikelen. Wij zijn een betrouwbaar en professioneel bedrijf. Bij de uitvoering van de verschillende werkzaamheden zijn wij afhankelijk van de vaardigheden en bekwaamheden van onze medewerkers. Samenwerking, motivatie, discipline, creativiteit en betrouwbaarheid zijn hierbij erg belangrijk.

Om de kwaliteit, service en continuïteit binnen onze organisatie richting onze afnemers te waarborgen wordt de ISO 9001 en de ISO 14001 norm aangehouden en zal Deltex de voorschriften die voortvloeien uit de wet- en regelgeving strikt naleven en op toekomstige ontwikkelingen anticiperen.

Het ISO kwaliteitshandboek geeft dan ook een overzicht van ons kwaliteitsysteem in onze organisatie, de werkprocedures per functiegebied, het voorkomen van materiële- en milieuschade, het streven naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, het streven naar te voldoen aan van toepassing zijnde wettelijke en andere eisen, die betrekking hebben op activiteiten en producten van de organisatie.

Aan het kwaliteits-, veiligheids- en milieuaspect wordt dezelfde prioriteit gegeven als aan de overige ondernemingsdoelstellingen die jaarlijks vastgelegd en opgevolgd worden. Hierbij streven we naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie en stellen wij eenieder op de hoogte van de regels zoals deze gelden binnen het bedrijf.

Door de directie is besloten niet extern te willen communiceren over de belangrijke milieuaspecten. Het kwaliteits- en milieubeleid en het handboek is toegankelijk voor alle medewerkers van Deltex. Het beleid is op verzoek beschikbaar voor het publiek bij de kwaliteitsmanager van Deltex.

Alle medewerkers binnen de onderneming zijn verantwoordelijk voor een goede toepassing van ons kwaliteitsbeleid en het streven naar een steeds betere klanttevredenheid.

Klanttevredenheid en een winstgevende exploitatie moeten zorg dragen voor de continuïteit van de onderneming.

                                   

Delden, juli 2011

Deltex B.V.