Privacy Statement


Persoonlijke informatie

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door Deltex B.V. ten allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Deltex B.V. worden verwerkt. Deltex B.V. zal de gegevens van de gebruikers niet aan derder verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

Links naar andere websites

De website van Deltex B.V. bevat links naar andere websites die buiten het Deltex B.V. domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Deltex B.V. is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.